תקנון והסכם הצטרפות לתוכנית השותפים של אתר פלקס

תקנון והסכם הצטרפות לתוכנית השותפים של אתר פלקס

 1. הגדרות:
  1. "אתר/תוכנה" – יישום הרשת (internet – intranet) פלקס, Flex, בדומיין flex.co.il או בכל התקנה פנים ארגונית אחרת.
  2. "משתמש" – כל אדם העושה שימוש כלשהו, אם בתשלום ואם לא בתשלום בשירותי האתר.
  3. "שותף" – כל לקוח של אתר פלקס, בתשלום או שלא בתשלום, שהסכים לתקנון והסכם זה, ומעוניין לגייס לקוחות נוספים לאתר פלקס תמורת עמלה.
  4. "תוכנית השותפים" – יישום המהווה חלק בלתי נפרד של מערכת פלקס, המאפשרת ללקוחת פלקס להמליץ על האתר לחברים וללקוחות פוטנציאלים אחרים ולקבל תמורת כך עמלה.
  5. "הנהלת האתר" – הבעלים של האתר/תוכנת פלקס.
  6. בהסכם יעשה שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם תקפות ההסכם תחול על גברים ונשים כאחד.
 2. הסכם:
  1. הסכם ההצטרפות לאתר פלקס מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
  2. בסימון התיבה "קראתי את הסכם השימוש ואני מאשר את הסכמתי לו" הנך מאשר בזאת כי אתה מקבל את ההסכם ותקנות תוכנית השותפים של אתר פלקס, מקבל את תנאי סכומי העמלות ומועד תשלום העמלות וכן את אופן התשלום של העמלות.
  3. הנך מסכים כי השימוש שאתה עושה באתר ובמערכת תוכנית השותפים של פלקס מבוצעים על אחריותך בלבד. השימוש באתר ובתוכנית השותפים הינו "as is". הנהלת האתר לא תשא בשום אחריות לרבות אובדן נתונים, עיכוב בגישה לאתר, פגיעה או נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים, כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש באתר או במידע שהופק ממנו.
  4. הנהלת האתר עושה כל שביכולתה שהתחשיבים המידע והפונקציונאליות הכללית של תוכנית השותפים יהיו שלמים נכונים ומדויקים, אולם יתכן מצב שבו יפלו שגיאות אם עקב בעיה הקשורה לתוכנה או בעיה הקשורה לחומרה או בעיה הקשורה לתקשורת מחשבים או בעיה הקשורה לטעות אנוש. במקרה כזה אין הנהלת האתר תהיה אחראית לכל נזק או הוצאה או הפסד של המשתמש, ובאישור הסכם זה הינך מסכים בזאת כי לא תהא לך כל תביעה בנדון.
  5. שותף יקבל סך של 151 ש"ח על כל לקוח שהצטרף ושילם עובר מנוי לאתר פלקס, זאת אומרת שתשלום ייזקף לזכותו של השותף רק אם התבצעה רכישה של מנוי לאתר פלקס. סכום זה כולל מע"מ והוא הסכום הסופי אותם יקבל השותף. כמו כן השותף מודע לכך שתהליך ההצטרפות לפלקס כולל בתוכו חודש ימים ניסיון חינם, כך שיכול להיווצר פער של חודש ויותר בין יום ההרשמה לבין יום התשלום (אם בכלל הלקוח יחליט לשלם עבור המנוי).
  6. מוסכם בזאת כי השותף יוכל לזקוף לזכותו עמלה כלשהי רק לאחר שהלקוח אותו גייס שילם תמורת שימוש באתר פלקס, והתשלום נמצא תקין בבדיקה ידנית יומיים לאחר התשלום בפועל.
  7. מוסכם בזאת כי התשלום עבור גיוס לקוח משלם הוא חד פעמי.
   זאת אומרת שבעת חידוש המנוי בשנים הבאות הנהלת האתר לא מחויבת בתשלום נוסף כלשהו לשותף.
  8. תשלום לשותף יתבצע בשני האופנים הבאים בלבד:
   א. משלוח של שיק לשותף - מחייב זכות של 500 ש"ח מינימום (או לחילופין חלפה שנה מיום תשלום הלקוח המגויס, וגויסו לפחות שני לקוחות).
   בכדי לקבל שיק לפקודת השותף, על השותף לשלוח חשבונית מס על הסכום המוסכם להנהלת האתר.
   ב. הפחתה של סכום העמלות המצטבר מסכום התשלום עבור שימוש באתר פלקס - לא מחייב מינימום.
  9. השותף מתחייב בזאת כי לא יפרסם לינקים לאתר פלקס באתרי פורנו, הימורים או אתרים אחרים בעלי גוון שלילי או גזעני.
   הפרה של כלל זה היא הפרה מהותית והנהלת האתר תראה את עצמה פטורה מתשלום עמלה אם תנאי זה יופר.
  10. הנך מתחייב לא להפיץ את הלינק לאתר פלקס לרשימות נמעני דואר אלקטרוני לא חוקיות ולפעול על פי חוק הספאם החדש (תיקון לס' 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008).
   הנהלת האתר לא תישא בכל נזק או תביעה שתגרם בשל שליחת דואר אלקטרוני על ידי המשתמש שלא על פי התיקון לחוק.
  11. על מנת שתוכל לקבל עמלות תמורת צירוף חברים חדשים לאתר עליך למלא בדף "פרטי חשבון שותף + אישור הסכם שיתוף פעולה" את שמך המלא, מספר הטלפון ומידע הכרחי לגבי אופן קבלת התשלום המועדף עליך.
  12. הנך מתחייב לעשות שימוש סביר בלבד באתר ובתוכנית השותפים שתואם את חוקי מדינת ישראל והסכמי השימוש באתר.
  13. במידה והופר הסעיף הקודם, הנהלת האתר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי ראות עיניה ושיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
  14. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטי המשתמש המוזנים לטופסי ההרשמה לצורך התקשרות או יידוע של המשתמש בכל עניין אשר ההנהלה תראה לנכון לרבות הודעות מייל אינפורמטיבי למשתמש על עניינים הקשורים לפעילותו בתוכנית השותפים (לרבות הקלקות על לינקים, הרשמות וביצוע תשלום של לקוח שהגיע דרכו).
  15. בסימון התיבה "קראתי את הסכם השימוש ואני מאשר את הסכמתי לו" הנך מאשר בזאת כי הנך מודע ומסכים כי במידה ושלטונות מס הכנסה או כל רשות ממשלתית אחרת תדרוש מהנהלת האתר פרטים כל שהם עליך או על התנהלות פיננסית או כל תוכן אחר המצוי בידי האתר או בשרתים שעומדים לרשות הנהלת האתר – תמסור אותם הנהלת האתר לידי השלטונות.
  16. הנהלת האתר רשאית בכל עת להכניס שינוים בהסכם זה, באתר עצמו ובעמלות תוכנית השותפים וזאת מבלי ליידע באופן פרטני כל אחד מהמשתמשים אלא לפרסם את הדברים באתר בדפי האתר המיועדים לכך.
  17. הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים כי בכל מחלוקת כלשהי תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט באילת.